GARMANN na sve svoje proizvode i usluge obezbeđuje garantni rok u trajanju od 5 godina.

Potrebno je da Kupac prilikom preuzimanja proizvoda odmah, u prisustvu naših ovlašćenih lica, ustanovi kompletnost i ispravnost jer u suprotnom, naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.

KUPCIMA GARMANN NAMEŠTAJA GARANTUJEMO SLEDEĆE:
  1. Kupljeni proizvod ima propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta;
  2. Proizvod će u garantnom roku pravilno funkcionisati ako se njime bude rukovalo na savestan, pažljiv i uobičajen način, uz poštovanje ograničenja nosivosti polica, fioka, klizača, unutrašnje i ostale opreme, u granicama izdržljivosti koje su propisane od strane proiizvođača sastavnih komponenti;
  3. Kao Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku, otklonićemo neispravnost proizvoda na licu mesta gde je proizvod isporučen i namontiran. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguće da intervenišemo na licu mesta, transportovaćemo neispravni proizvod ili njegov deo do našeg proizvodnog pogona, gde će neispravnost biti otklonjena. Nakon toga proizvod ili njegov deo vratićemo i ponovo namontirati.
  4. U slučaju neizvršenja obaveze iz tačke 3. u roku od 45 kalendarskih dana od dana prijave kvara ili neispravnosti, zamenićemo proizvod ili njegov deo novim proizvodom ili novim delom. U protivnom vratićemo Kupcu novac.
  5. Ukoliko kvar, odnosno neispravnost na proizvodu ne bude otklonjen u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijave kvara, garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka.
  6. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 5 godina. Unutar tog roka, obavezujemo se da ćemo obezbediti potrebne rezervne delove, servis i podršku.
  7. Nakon isteka garantnog roka obezbedićemo servisiranje naših proizvoda i rezervne delove po cenama iz važećeg cenovnika.
USLOVI GARANCIJE:
  1. Garantni rok traje 5 godina i počinje da teče danom isporuke i montaže proizvoda (datumom prometa dobara sa fakture);
  2. Kupac gubi pravo na garanciju ukoliko do kvara ili neispravnosti dođe usled mehaničkih oštećenja proizvoda pri upotrebi, dejstva više sile (pokušaja krađe, poplave, požara i sl.), nepoštovanja ograničenja nosivosti ugradnih elemenata ili ako su na proizvodu vršene bilo kakve prepravke, demontaže i intervencije od strane neovlašćenih lica;
  3. Garancija će biti priznata uz Garantni list i originalnu fakturu.

Prijavu reklamacije možete uraditi putem E-maila na adresu reklamacije@garmann.rs ili telefonom na brojeve jednog od naših prodajnih salona.